Kongernes Havørred Festival 2019

Kom til havørredfestival den 5.-7. april 2019

Kongernes Havørred Festival den 5-7. april 2019

Kongernes Havørred Festival vil blive fast tilbagevendende fiske begivenhed i Kongernes Nordsjælland, som kan være med at tiltrække endnu flere lystfiskere til området samt udbrede interessen for lystfiskeri hos Nordsjællands unge.

Nordsjælland har nogle af de bedste fiskemuligheder for havørreder på Sjælland, men det er stadig forholdsvis ukendt for mange. Til sammenligning er Fyn og omliggende øer både kendt og elsket af rigtig mange havørredfiskere fra både ind- og udland. Dette skyldes primært det langsigtede arbejde med ”Havørred Fyn”.

Kongernes Havørred Festival skal på sigt udvikle sig til at blive en kombination af faglige indslag og en fiskekonkurrence, hvor lystfiskere mødes og udveksler erfaringer, viden og historier.

Tidspunkt: 5.-7. april 2019

Tidsplan:

 1. april kl 19.30 infomøde og sessions med lystfiskerekspert m.m.
 2. april kl 00.01 selve konkurrencen starter.

7. april kl 14.00 slutter konkurrence for indsendelse af billeder og indvejning af fisk.

Herefter er der præmieoverrækkelse.

Konkurrencer og præmier:

A. Hovedkonkurrence: Den største havørred

B. Ungdomskonkurrence: Den største havørred fanget af en lystfisker under 15 år

C. Fotokonkurrencen: Det bedste billede udvælges af dommerkomitéen og alle indsendte billeder deltager i lodtrækningen om 1. præmien.

Præmier:

A. Hovedkonkurrencen: Præmier til de 5 største indvejede fisk. Samlet præmieværdi på min. 6.000 kr.

1. præmie: Værdi på min. 3.000 kr.

2. præmie: Værdi på min. 1.500 kr.

3. præmie: værdi på min. 750 kr.

4. præmie: værdi på min. 500 kr.

5. præmie: værdi på min. 250 kr.

B. Ungdomskonkurrencen: Præmier til de 3 største indvejede fisk. Samlet præmieværdi på min. 3.500 kr.

1. præmie: Værdi på min. 2.000 kr.

2. præmie: værdi på min. 1.000 kr.

3. præmie: værdi på min. 500 kr.

C. Fotokonkurrencen: Der er præmier til det bedste indsendte billede samt lodtrækning bland alle indsendte. Samlet præmieværdi på min. 3.000 kr.

1. præmie (bedste indsendte billede): Værdi på min. 2.000 kr.

2. præmie (lodtrækningspræmie): Værdi på min. 1.000 kr.

Ved konkurrence A og B er det et krav, at fangerne på placeringerne 1 – 3 er til stede ved præmieoverrækkelsen (ellers udgår præmien).

Ved konkurrence C trækkes der lod om 2. præmien blandt fremmødte deltagere ved præmieoverrækkelsen, som har indsendt et billede. Der trækkes lod indtil en vinder findes. Bedste billede afgøres af dommerkomitéen.

Er man placeret på pladserne 4-5 i konkurrence A, eller vinder (bedste billede) i konkurrence C, så er fremmøde til præmieoverrækkelsen ikke påkrævet. Gevinsten fremsendes i så fald.

Deltagergebyr og tilmelding:

http://next-stay.dk/smidstrup_online/app/bookingSenior: 150 kr. (Kan deltage i konkurrence A og C)

Ungdom: 75 kr. (må ikke være fyldt 15 år på konkurrencens slutdag; kan deltage i konkurrence A, B og C)

For at deltage i konkurrencen skal man indsende navn, adresse, fødselsdato (kun for deltagere i ungdomskonkurrencen), mail og telefonnummer. Deltagergebyret betales på en af følgende måder senest fredag den 5. april kl 12.00:

Bankoverførsel til konto: 5292-248045

Mobile pay: 28458419

Ved begge former for betaling SKAL navn og telefonnummer anføres ved betalingen.http://next-stay.dk/smidstrup_online/app/booking

(Når du tilmelder dig via vores bookingsystem skal du vælge datoen – herefter kan du vælge konkurrencen)

 

Fiskeområde, indvejning og arrangørinformation:

Fiskeområde:

Konkurrenceområdet strækker sig fra Frederiksværk Havn og videre langs Kattegat kysten af Kongernes Nordsjælland og ned til Sletten Havn i Øresund.

Indvejningstider:

Indvejningen foregår hos Kongernes Feriepark – Smidstrup Strand, Helsingevej 44, 3230 Græsted. Indvejningstider:

Lørdag den 6. april: 10.00-20.00

Søndag den 7. april: 10.00-14.00

Arrangør:

Kongernes Feriepark er overordnet ansvarlig for afviklingen af Kongernes Havørred Festival. Arrangementet afvikles i samarbejde med VisitNordsjælland, Gribskov Kommune, Helsinge & Omegns Sportsfiskerforening samt kommercielle samarbejdspartnere.

Der etableres en dommerkomité, som består af repræsentanter fra arrangørerne.

Konkurrenceregler:

For deltagelse i konkurrence A og B:

 • I konkurrence B må deltagerne ikke være fyldt 15 år den 7. april 2019.
 • I konkurrencerne A og B er det kun havørreder, der er fanget på lystfiskergrej på kysten, som kan deltage i konkurrencen. Kastefiskeri fra småbåde, kano, kajak eller flydering er tilladt, mens trollingfiskeri er forbudt.
 • Der må kun fiskes fra konkurrencens starttidspunkt til konkurrencens sluttidspunkt.
 • Kun havørreder over 45 cm. kan deltage i konkurrencen.
 • Laks, regnbueørreder/steelheads kan ikke deltage i konkurrencen.
 • Hver deltager kan kun deltage med 1 (én) havørred i konkurrencen. Allerede indmeldte havørreder kan dog under hele konkurrencens forløb erstattes af senere fangster. Fangeren skal personligt indveje sin fisk.
 • Havørreder til indvejning må ikke være renset eller have været nedfrosset. Skønnes det, at fisken har været nedfrosset, så afvises den.
 • Fisk skal indvejes hurtigst muligt efter fangsten. Fisk, der ikke er friske afvises.
 • Af to ørreder med samme vægt, bliver den korteste vinder. Er der også her lighed, så findes vinderen blandt de to ved lodtrækning.
 • Gældende regler for fredningszoner i området skal overholdes.
 • Kvittering for betalt tilmeldingsgebyr, gyldigt fisketegn og legitimation skal forevises ved indvejning.
 • Indvejningslederen forbeholder sig suveræn ret til at afvise fangster, hvis der er mistanke om, at gældende regler ikke er overholdt.
 • Efter indvejning renses fisken, og er den på indvejningstidspunktet med i Top 5 stillingen, fryses den ned hos Kongernes Feriepark frem til søndag kl. 14.00. Først da tilfalder fisken fangeren.

For deltagelse i konkurrence C:

 • I konkurrence C kan alle billeder deltage, som er optaget fra konkurrencens starttidspunkt og inden fotokonkurrencens sluttidspunkt kl 14.00 om søndagen.
 • Billedet indsendes pr. mail til festival@kongernesferiepark.dk og må max. Fylde 5 MB.
 • Dit billede deltager først i konkurrencen når du har modtaget en bekræftende mail fra dommerkomitéen.
 • Hver deltager kan max. Indsende 1 billede.
 • Kvittering for betalt tilmeldingsgebyr, gyldigt fisketegn og legitimation skal forevises, såfremt man deltager i konkurrencen.
 • Dommerkomitéen lægger vægt på billeder, der på en fin måde viser kystfiskeriet på en god og spændende måde. Endvidere lægger dommerne vægt på komposition, billedvinkel, tema og den stemning, som billedet viser.
 • Dommerkomiteen forbeholder sig ret til at afvise fotos, hvis der er mistanke om, at gældende regler ikke er overholdt.
 • Samtykkeerklæring: ”Ved indsendelse af dit billede til fotokonkurrencen giver du samtykke om, at dit billede må bruges i forbindelse med artikler, annoncer, markedsføringsmaterialer m.m hos arrangørerne samt disses samarbejdspartnere.”

 

Arrangørerne af

Kongernes Havørred Festival 2019

Translate »